Trang chủ Thuốc điều trị bệnh da liễu

Thuốc điều trị bệnh da liễu

Thuốc Cafuten: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cafuten Thuốc mỡ, dùng ngoài SĐK VD-23196-15. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Clotrimazole

Thuốc Daivonex: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Daivonex Tuýp/ hộp,Thuốc mỡ,Dùng ngoài SĐK VN-14207-11. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Calcipotriol

Thuốc Dermovate Cream: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dermovate Cream Hộp 1 tuýp,Kem bôi,Dùng ngoài SĐK VN-19165-15. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Clobetasol Propionate

Thuốc Canesten: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Canesten Hộp 1 vỉ x 6 viên,Viên nén,Đặt âm đạo SĐK VN-16136-13. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Clotrimazole

Thuốc Graftac Cap 0.5mg 5×10’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Graftac Cap 0.5mg 5x10's Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VN-17968-14. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Tacrolimus

Thuốc Graftac Cap 1mg 5×10’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Graftac Cap 1mg 5x10's Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VN-17720-14. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Tacrolimus

Thuốc Dermovate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dermovate Hộp 1 tuýp SĐK VN-19165-15. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Clobetasol Propionate

Thuốc ERYMEKOPHAR: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc ERYMEKOPHAR Hộp 30gói x 2,5g SĐK VD-20026-13. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Erythromycin

Thuốc Canesten : Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Canesten  Hộp 1 vỉ x 6 viên, Viên nén, Đặt âm đạo SĐK VN-16136-13. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Clotrimazole

Thuốc Dung Dich Ve Sinh Manginovim: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Dung Dich Ve Sinh Manginovim Hộp/1 chai 120ml SĐK VD-17862-12. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Mangiferin