Trang chủ Nội tổng hợp

Nội tổng hợp

Thuốc Paracetamol 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Paracetamol 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VNA-3020-00. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen

Thuốc Paracetamol 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Paracetamol 500mg Chai 100 viên nén kèm toa hdsd SĐK VNA-0311-02. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen

Thuốc Paracetamol 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Paracetamol 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1chai x 100 viên nén dài SĐK VNA-3736-00. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen
Hình ảnh Thuốc Corypadol

Thuốc Corypadol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Corypadol Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nang SĐK VNB-0787-03. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen, Caffeine, Chlorpheniramine

Thuốc Vadol P: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vadol P Hộp 10 vỉ x 10 viên nang SĐK VNA-3780-00. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Thuốc Vingen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vingen Hộp 5 vỉ x 20 viên nén SĐK VNA-4386-01. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Thuốc Medisepadol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Medisepadol Hộp 20 vỉ x 10 viên; lọ 250 viên nén SĐK VNA-4698-02. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen, Caffeine, Cao vỏ sữa

Thuốc Coryhacold: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Coryhacold Hộp 10 vỉ x 10 viên nang SĐK VNB-1230-02. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen, Caffeine, Chlorpheniramine

Thuốc Dopramol 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dopramol 500mg Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x10 viên; hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi bọt SĐK VNB-1702-04. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen