Danh sách tổng hợp

Thuốc Hypolluric: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hypolluric Hộp 1 chai 100 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-5715-08. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Allopurinol

Thuốc Viên nén 2 lớp Andolxan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Viên nén 2 lớp Andolxan Hộp 25 vỉ x 20 viên SĐK VD-5704-08. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 325mg, Ibuprofen 200mg

Thuốc Nimesulid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nimesulid Hộp 5 vỉ x 10v nén bao phim SĐK VNA-4750-02. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Nimesulide

Thuốc Becorac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Becorac Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim 200mg SĐK GC-0005-06. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Mefenamic acid

Thuốc Trixicam: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Trixicam Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-1246-06. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Meloxicam

Thuốc Amevil 600: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amevil 600 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-7183-02. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Ibuprofen

Thuốc Paracetamol 325mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Paracetamol 325mg Lọ 500 viên nén dài SĐK VNA-4618-01. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen
Hình ảnh Thuốc Hapacol 150 Flu

Thuốc Hapacol 150 Flu: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Hapacol 150 Flu Hộp 25 gói x 1,5g, hộp 100 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt SĐK VD-0464-06. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen, Chlorpheniramine

Thuốc Plencoxib-100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Plencoxib-100 Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN-21168-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Celecoxib 100mg

Thuốc Xorof: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xorof Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30905-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Loxoprofen natri (dưới dạng Loxoprofen natri dihydrat) 60mg