Danh sách tổng hợp

Thuốc Biragan F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan F Hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên nén tròn SĐK VD-10091-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg, Clorpheniramin maleat 2mg

Thuốc Biragan Syrup: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan Syrup Hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml sirô SĐK VD-10092-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 1,2g; Pseudoephedrin hydroclorid 120mg, Clorpheniramin maleat 4mg

Thuốc Aceteming: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aceteming Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-9905-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen, Caffein

Thuốc Biragan aches: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan aches Hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên nén SĐK VD-11518-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 325mg; Ibuprofen 200mg

Thuốc Biragan 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan 500 Hộp 4 vỉ x 4 viên; hộp 12 vỉ x 2 viên nén sủi bọt SĐK VD-10088-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg

Thuốc Shidase: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Shidase Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-5251-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Serratiopeptidase

Thuốc Buluofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Buluofen Hộp 4 chai 25ml SĐK VN-10686-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Ibuprofen

Thuốc Fei Ke: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fei Ke Hộp 1 vỉ x 12 viên SĐK VN1-257-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 250mg; amantadine HCl 100mg; caffein 15mg; Chlorpheniramin maleat 2mg

Thuốc Kydocal Cap.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kydocal Cap. Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VN-5711-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Calcitriol

Thuốc Huonsolca Soft capsule: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Huonsolca Soft capsule Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VN-5713-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Calcitriol