Danh sách tổng hợp

Thuốc Lidocain hydrociorid 40mg/2ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lidocain hydrociorid 40mg/2ml Hộp 20 ống, 50 ống, 100 ống x 2ml SĐK VD-23764-15. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Lidocain HCl 40mg/2ml

Thuốc Lidocain 40mg/ 2ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lidocain 40mg/ 2ml Hộp 10 ống 2ml SĐK VD-23600-15. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Lidocain hydroclorid 40mg/ 2ml
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Puvivid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Puvivid Hộp 5 ống x 5 ml SĐK VN-19847-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần 1 ml dung dịch chứa: Bupivacaine hydrochlorid (dưới dạng Bupivacaine hydrochlorid monohydrat) 25 mg

Thuốc Besfluran: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Besfluran Hộp 1 chai 250ml SĐK VN-19690-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Sevoflurane 250ml

Thuốc Bupivacaine Aguettant 5mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Bupivacaine Aguettant 5mg/ml Hộp 10 lọ x 20ml SĐK VN-19692-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine hydrochloride anhydrous (dưới dạng Bupivacaine hydrochloride) 100mg/20ml

Thuốc Aerrane: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aerrane Hộp 6 chai 100ml; Hộp 6 chai 250ml SĐK VN-19793-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Isoflurane 100%
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Xylocaine Jelly: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xylocaine Jelly Hộp 10 tuýp x 30g SĐK VN-19788-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) 2%

Thuốc Marcaine Spinal Heavy: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Marcaine Spinal Heavy Hộp 5 ống 4ml SĐK VN-19785-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine HCl 5mg/ml

Thuốc Sevorane: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sevorane Hộp 1 lọ 250ml SĐK VN-19755-16. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Sevofluran 100% v/v

Thuốc Anesvan injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Anesvan injection SĐK VN-19218-15. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Propofol 10mg/ml