Danh sách tổng hợp

Thuốc Buvac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Buvac Hộp 1 Lọ 20ml SĐK VN-9533-05. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine, sodium chloride

Thuốc Anatewin Heavy: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Anatewin Heavy Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 5 ống x 4ml SĐK VN-1207-06. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine hydrochloride

Thuốc Bupivacaine spinal: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bupivacaine spinal Hộp 10 ống 2ml SĐK VN-7753-03. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine

Thuốc Marcain: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Marcain Hộp 5 ống 20ml SĐK VN-9263-05. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine

Thuốc Marcaine Spinal: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Marcaine Spinal SĐK VN-8885-04. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine

Thuốc Marcaine Spinal Heavy: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Marcaine Spinal Heavy SĐK VN-8886-04. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Bupivacaine

Thuốc Adrenalin 1mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adrenalin 1mg/ml Hộp 10ống x 1ml, hộp 100ống x 1ml thuốc tiêm SĐK V20-H04-05. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Adrenalin

Thuốc Adrenalin 1mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adrenalin 1mg/ml Hộp 10ống x 1ml dung dịch tiêm SĐK VNB-3271-05. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Adrenalin

Thuốc Adrenalin 1mg/1ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adrenalin 1mg/1ml Hộp 100 ống x 1ml; Hộp 10 ống x 1ml ddịch tiêm SĐK H02-056-00. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Adrenalin