Danh sách tổng hợp

Thuốc Naloxone hydrochloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Naloxone hydrochloride là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Naloxone hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Natri chloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Natri chloride là thuốc gốc nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần chính là Sodium chloride. Các biệt dược

Thuốc Nadroparin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nadroparin là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là Nadroparin calcium. Các biệt dược

Thuốc Natamycin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Natamycin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Natamycin. Các biệt dược

Thuốc Nitroxoline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nitroxoline là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Nitroxoline. Các biệt dược Nibiol 100mg

Thuốc Neomycin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Neomycin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Neomycin sulfate. Các biệt dược Neomycinum

Thuốc Naltrexone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Naltrexone là thuốc gốc nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần chính là Naltrexone hydrochloride. Các biệt dược Abernil

Thuốc Nicergoline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nicergoline là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Nicergoline. Các biệt dược Circulat

Thuốc Nicorandil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nicorandil là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Nicorandil. Các biệt dược Nikoran 10; Nikoran 5

Thuốc Nikethamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nikethamide là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Nikethamide. Các biệt dược Nikethamide 25%