Danh sách tổng hợp

Thuốc Quafa – Azi 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Quafa - Azi 500mg Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VD-22998-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Azithromycin

Thuốc Quafa – Azi 250mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Quafa - Azi 250mg Viên nang cứng, Uống SĐK VD-22997-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Azithromycin

Thuốc Quibay2g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Quibay2g Hộp 10 ống SĐK VN-15822-12. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam

Thuốc Queitoz -50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Queitoz -50 Hộp/3 vỉ x10 viên nén-uống SĐK VD-20077-13. Nhóm có thành phần Quetiapin

Thuốc Queitoz -200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Queitoz -200 Hộp/4 vỉ x7 viên nén-uống SĐK VD-19667-13. Nhóm có thành phần Quetiapin

Thuốc Qúy phi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Qúy phi Dùng ngoài, Chai 120ml SĐK V14-H12-13. Nhóm có thành phần Trầu không

Thuốc Quafa Azi 250: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Quafa Azi 250 Thùng/123 Hộp*2 vỉ*10 viên SĐK VD-22997-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Azithromycin

Thuốc Quinepril 5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Quinepril 5 Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-23590-15. Nhóm có thành phần Quinapril

Thuốc QILUDIME 2G: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc QILUDIME 2G Hộp 10 lọ bột SĐK VN-20237-17. Nhóm có thành phần Ceftazidim

Thuốc Quibay: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Quibay Hộp 10 ống x 5 ml, Dung dịch tiêm, Thuốc tiêm SĐK VN-15822-12. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam