Danh sách tổng hợp

Thuốc Bolorate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bolorate Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-14481-12. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Loratadine

Thuốc Oracap 20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oracap 20 Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên nang SĐK VD-10989-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Omeprazol pellets tương đương 20mg Omeprazol

Thuốc Oraptic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oraptic Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môI 10ml, thuốc tiêm đông khô SĐK VD-10101-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Omeprazol natri tương đương với Omeprazol 40mg

Thuốc Sosfever Fort: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sosfever Fort Bìa kẹp 1 vỉ x 10 viên. Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm (vỉ bấm nhôm-PVC, vỉ bấm nhôm-PVC-nhôm) SĐK VD-10978-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Ibuprofen 400mg

Thuốc Biraxan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biraxan Hộp 2 vỉ x 10 viên, hôph 10 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-11519-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Ibuprofen 400mg

Thuốc AG-Ome: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc AG-Ome Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim SĐK VD-10977-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Omeprazol magnesi tương đương với 20 mg Omeprazol

Thuốc Buluofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Buluofen Hộp 4 chai 25ml SĐK VN-10686-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Ibuprofen

Thuốc Cimetidin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cimetidin Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-5703-08. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Cimetidin

Thuốc R Loc 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc R Loc 300 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2262-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride

Thuốc Ranicid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ranicid Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2015-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride