Cơ sở chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền bà lang En – Người có BTGT. Bùi Thị En

Địa chỉ (Đi từ phía Hà Nội, dọc QL 1A, rẽ vào rừng Cúc Phương, qua Nho Quan 10km về phía Mãn Đức) Xóm Ót, Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền bà lang En – Người có BTGT. Bùi Thị En bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đinh Hồng Vinh

Địa chỉ Khu 6, TT Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đinh Hồng Vinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trần Văn Vĩnh

Địa chỉ Khu 12, TT Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trần Văn Vĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp Thăng Long – BS. Đinh Công Lệ

Địa chỉ Khu 10, TT Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp Thăng Long – BS. Đinh Công Lệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Bùi Thị Nghị

Địa chỉ Khu 11, TT Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Bùi Thị Nghị bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ