Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Xuân Nguyên

Địa chỉ Phố Hòa Bình, TT Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Xuân Nguyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Trần Nhật Lãng

Địa chỉ SN 30 Phố Cả Trọng, TT Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Trần Nhật Lãng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Văn Hồng

Địa chỉ Thôn Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Văn Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa Hiền Tâm – BS. Nguyễn Đức Hiền

Địa chỉ Phố Thống Nhất, TT Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa Hiền Tâm – BS. Nguyễn Đức Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bố Hạ

Địa chỉ Thôn Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Bố Hạ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lê Nho Cầm

Địa chỉ Phố Thống Nhất, TT Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lê Nho Cầm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ