Phòng khám Răng hàm mặt Việt Mỹ – BS. Lê Thế Trung

Địa chỉ Khu Tân An 1, TT Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt Việt Mỹ – BS. Lê Thế Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp Bình An – BS. Đinh Ngọc Châu

Địa chỉ Khu Trung Ngải 5, TT Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp Bình An – BS. Đinh Ngọc Châu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ