Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Phùng Đăng Khoa

Địa chỉ Khu phố 2, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Phùng Đăng Khoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Vũ Văn Nam

Địa chỉ Thôn Tự, Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Vũ Văn Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Bích Động

Phòng khám Đa khoa Bích Động

Địa chỉ Số 146 – 148 Đường Nguyên Hồng, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Bích Động bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ SN 525 Đường Thân Nhân Trung, Thôn Tự, Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Nguyễn Thị Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Da liễu – BS. Lê Tiến Thiết

Địa chỉ SN 445, KP2, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da liễu – BS. Lê Tiến Thiết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám X Quang chẩn đoán – BS. Nguyễn Văn Sở

Địa chỉ SN 588 Đường Thân Nhân Trung, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám X Quang chẩn đoán – BS. Nguyễn Văn Sở bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa S.A.R.A Đạo Ngạn

Địa chỉ Thôn Đạo Ngạn II, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa S.A.R.A Đạo Ngạn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Lê Hữu Lục

Địa chỉ -, Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Lê Hữu Lục bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ