Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Đăng Thọ

Địa chỉ Khu phố 4, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Đăng Thọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Hữu

Địa chỉ Hồng Phong, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Hữu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Da liễu – BS. Trần Công Sinh

Địa chỉ Khu phố 3, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da liễu – BS. Trần Công Sinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị 103 Văn Yên

Địa chỉ Khu 1, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị 103 Văn Yên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Hồng Hà

Địa chỉ Khu 3, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hồng Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ