Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Võ Tấn Hòa

Địa chỉ Tú Xương, Tổ 9, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Võ Tấn Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Văn Minh

Địa chỉ 309 Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Văn Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ 135 Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Văn Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Trần Tấn Thiện

Địa chỉ 329 Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Trần Tấn Thiện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ