Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Quý Hanh

Địa chỉ T.Bản Tho, Nghĩa Tâm, Văn Chấn, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Quý Hanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Anh Tiến

Địa chỉ Khu nhà máy – TTNT Phú, -, Văn Chấn, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Anh Tiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Nguyễn Thị Phi Yến

Địa chỉ Khu 4 – TTNT Nghĩa Lộ, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Nguyễn Thị Phi Yến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ