Hình ảnh Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI. Đỗ Văn Tân

Phòng khám Răng hàm mặt – BS.CKI. Đỗ Văn Tân

Địa chỉ Số 275 Trần Nhân Tông, tổ 7, khu I, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS.CKI. Đỗ Văn Tân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Quang Vinh

Địa chỉ Tổ 12, khu II, Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Quang Vinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Tai mũi họng Thiện Tâm - BS. Phạm Quang Thiện

Phòng khám Tai mũi họng Thiện Tâm – BS. Phạm Quang Thiện

Địa chỉ Số 318 Trần Nhân Tông, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng Thiện Tâm – BS. Phạm Quang Thiện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Phạm Thị Minh Hương

Địa chỉ Số 20 Đường Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Phạm Thị Minh Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Văn Trân

Địa chỉ Số nhà 646 Trần Nhân Tông, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Văn Trân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Đào Việt Dũng

Địa chỉ Số nhà 646 Trần Nhân Tông, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Đào Việt Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Đông Đô

Phòng khám Đa khoa Đông Đô

Địa chỉ Số 315 Trần Nhân Tông, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Đông Đô bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ