Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lê Văn Việt

Địa chỉ SN 02 Huỳnh Thúc Kháng, Bình Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lê Văn Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Lê Như Thắng

Địa chỉ Khu phố Hợp Thành, Bắc Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Lê Như Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ xoa bóp – BS. Nguyễn Trọng An

Địa chỉ 36 Tống Duy Tân, Bắc Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ xoa bóp – BS. Nguyễn Trọng An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Phạm Xuân Cảnh

Địa chỉ 209 Lý Tự Trọng, Trường Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Phạm Xuân Cảnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Lê Trọng Tâm

Địa chỉ -, Bắc Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Lê Trọng Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Cấp

Địa chỉ SN 35 Lê Lợi, Trường Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Cấp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ