Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Liễu Phương Liên

Địa chỉ Tổ 4, Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Liễu Phương Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Thanh Quyết

Địa chỉ Tổ 11, Tân An, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Thanh Quyết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hà Văn Sắc

Địa chỉ Tổ 10, Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hà Văn Sắc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Thị Lan

Địa chỉ Số 385 Hoàng Liên Sơn, -, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Thị Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Bùi Thị Ngọc Quỳnh

Địa chỉ Tổ 17, Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Bùi Thị Ngọc Quỳnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Hà Thị Bền

Địa chỉ Cầu Thia, Phù Nham, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Hà Thị Bền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Tuấn Hiệp

Địa chỉ -, Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Tuấn Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đinh Tiến Quang

Địa chỉ Tổ 8, Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đinh Tiến Quang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ