Hình ảnh Phòng khám Mắt - BS. Trần Quang Đạt

Phòng khám Mắt – BS. Trần Quang Đạt

Địa chỉ Khối 2, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Trần Quang Đạt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Đinh Ngọc Hà

Địa chỉ 150 đường Trần Phú, Trần Phú, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Đinh Ngọc Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Võ Tất Thắng

Địa chỉ Tổ 5, Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Võ Tất Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Đa khoa Hồng Hà - Hà Tĩnh

Phòng khám Đa khoa Hồng Hà – Hà Tĩnh

Địa chỉ Số 46 Phan Kính, P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hồng Hà – Hà Tĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa Minh Anh – BS. Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ Tổ 5, Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa Minh Anh – BS. Nguyễn Văn Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lê Anh Tuấn

Địa chỉ Số 15 Nguyễn Ái Quốc, Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lê Anh Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ