Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lâm Quang Duy

Địa chỉ 131 Lê Hồng Phong, -, TX AyunPa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lâm Quang Duy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thị Quyện

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Quyện

Địa chỉ Lô 4, Nguyễn Huệ, -, TX AyunPa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Quyện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Kim Nhất

Địa chỉ 95 Lê Hồng Phong, -, TX AyunPa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Kim Nhất bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Dương Minh Đạt

Địa chỉ 35 Nguyễn Huệ, -, TX AyunPa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Dương Minh Đạt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Trần Công Mười

Địa chỉ 100 Lê Hồng Phong, -, TX AyunPa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Trần Công Mười bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ