Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Trung Thành

Địa chỉ 40 Chu Văn An, -, TX An Khê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Trung Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Quốc Bình

Địa chỉ 325 Quang Trung, -, TX An Khê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Quốc Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lại Trung Lương

Địa chỉ 22 Bà Trưng, -, TX An Khê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lại Trung Lương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Như Tòng

Địa chỉ 15 Quang Trung, -, TX An Khê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Như Tòng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Phan Thu Hiền

Địa chỉ 22 Hai Bà Trưng, -, TX An Khê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Phan Thu Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Diệp Thị Mỹ Tâm

Địa chỉ 12 Nguyễn Công Trứ, -, TX An Khê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Diệp Thị Mỹ Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Đức Việt

Địa chỉ 257 Quang Trung, -, TX An Khê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Đức Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ