Phòng khám Đa khoa Diêu Trì

Địa chỉ Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Diêu Trì bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Đinh Thành Gián

Địa chỉ Số 581 Nguyễn Huệ, TT Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Đinh Thành Gián bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Khoa

Địa chỉ Số 291 Đào Tấn, TT Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Khoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ