Phòng khám Nhi khoa & Nội nhiễm – BS. Phan Ngọc Danh

Địa chỉ 180 Nguyễn Huệ, -, TT Đak Đoa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa & Nội nhiễm – BS. Phan Ngọc Danh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ 395 Nguyễn Huệ, -, TT Đak Đoa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Văn Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Đoàn Cam

Địa chỉ 04 Tuệ Tĩnh, -, TT Đak Đoa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Đoàn Cam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ