Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lâm Xuân Quyền

Địa chỉ 836 Hùng Vương, -, TT Chư Sê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lâm Xuân Quyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Ngô Dương Châu

Địa chỉ 852 Hùng Vương, -, TT Chư Sê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Ngô Dương Châu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Tiến Hùng

Địa chỉ 904B Hùng Vương, -, TT Chư Sê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Tiến Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ