Phòng khám Đa khoa khu vực Đàm Thủy

Địa chỉ Đàm Thủy, Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Đàm Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Ngân Thị Thuý

Địa chỉ -, TT Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Ngân Thị Thuý bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Đỗ Dim

Địa chỉ -, Cảnh Tiên, Trùng Khánh, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Đỗ Dim bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ