Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Viết Sơn

Địa chỉ Thôn 4, TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Viết Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Phúc Lâm

Địa chỉ Khu phố 3, TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Phúc Lâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ