Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Trung

Địa chỉ Quang Trung, Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Bùi Thị Hà

Địa chỉ -, TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Bùi Thị Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ