Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRƯƠNG TỶ

Địa chỉ Số 8A Phan Văn Trị, KV1, 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRƯƠNG TỶ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. ĐÀO THỊ THƠI

Địa chỉ Khu vực 1, 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. ĐÀO THỊ THƠI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. NGUYỄN DƯƠNG THÂU

Địa chỉ Số 429 Trần Hưng Đạo, KV3, 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. NGUYỄN DƯƠNG THÂU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. NGÔ THỊ HỒNG CHÂU

Địa chỉ Số 429 Trần Hưng Đạo, KV3, 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. NGÔ THỊ HỒNG CHÂU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. VÕ THỊ NGỌC HÀ

Địa chỉ Số 27 đường Lê Quí Đôn, KV1, 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. VÕ THỊ NGỌC HÀ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Nội tổng hợp - BS.CKII. TRƯƠNG VĂN KHANH

Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKII. TRƯƠNG VĂN KHANH

Địa chỉ Số 20 Phan Văn Trị, KV1, 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKII. TRƯƠNG VĂN KHANH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân

Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân

Địa chỉ Số 79 Hải Thượng Lãn Ông, KV1, Phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. NGUYỄN HOÀNG LỆ HƯƠNG

Địa chỉ KDC 586, KV4, Phường 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. NGUYỄN HOÀNG LỆ HƯƠNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ