Avatar Phòng khám Sản phụ khoa KHHGĐ Marie Stopes Hà Tĩnh

Phòng khám Sản phụ khoa KHHGĐ Marie Stopes Hà Tĩnh

Địa chỉ Số 1 Ngõ 13, Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa KHHGĐ Marie Stopes Hà Tĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Răng hàm mặt NAM RĂNG - ThS.BS. Nguyễn Hà Nam

Phòng khám Răng hàm mặt NAM RĂNG – ThS.BS. Nguyễn Hà Nam

Địa chỉ Ngõ 2 Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt NAM RĂNG – ThS.BS. Nguyễn Hà Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Thiện Tâm

Địa chỉ Tổ 10, TT Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Thiện Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Hoàng Ngọc Nam

Địa chỉ -, TT Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Hoàng Ngọc Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – ThS.BS. Trịnh Thị Hiền

Địa chỉ Số 26 Hải Thượng Lãn ông, Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – ThS.BS. Trịnh Thị Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Lê Hữu Lân

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Hữu Lân

Địa chỉ Số 32 Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Hữu Lân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp Thánh Tâm – BS. Nguyễn Quang

Địa chỉ 34 Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp Thánh Tâm – BS. Nguyễn Quang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ