Trung tâm Giám định Y khoa

Địa chỉ Tân Giang, Tân Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Giám định Y khoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Thị Hiện

Địa chỉ Tổ 16, Đề Thám, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Thị Hiện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Xét nghiệm – CN. Nguyễn Thị Uyên

Địa chỉ Tổ 7, Tân Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Xét nghiệm – CN. Nguyễn Thị Uyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – BS. Bế Thị Dành

Địa chỉ Nhà E, Nhà khách Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, -, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – BS. Bế Thị Dành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ