Trung tâm Giám định Y khoa

Địa chỉ Tân Giang, Tân Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Giám định Y khoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Lý Thị Liêm

Địa chỉ Tổ 15, Tân Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Lý Thị Liêm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Đoàn Ngọc Văn

Địa chỉ Tổ 7, Sông Hiến, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Đoàn Ngọc Văn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Xét nghiệm – CN. Triệu Thị Thuyên

Địa chỉ Tổ 15, Tân Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Xét nghiệm – CN. Triệu Thị Thuyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Da liễu – BS. Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ Tổ 13, Sông Hiến, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da liễu – BS. Nguyễn Văn Chung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Xét nghiệm – CN. Nguyễn Thị Uyên

Địa chỉ Tổ 7, Tân Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Xét nghiệm – CN. Nguyễn Thị Uyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ