Phòng khám Mắt Toản Hiền – BS. Nguyễn Văn Toản

Địa chỉ Lô H50 Đường Cả Trọng, P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt Toản Hiền – BS. Nguyễn Văn Toản bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt Tùng Dương – BS. Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ SN 10 Tổ dân phố Tân Thành, P. Đa Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt Tùng Dương – BS. Nguyễn Thanh Tùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Văn Hòa

Địa chỉ SN 60 Xương Giang, P. Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Văn Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng & Nội soi – BS. Nguyễn Hữu Tươi

Địa chỉ SN 663 Lê Lợi, P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng & Nội soi – BS. Nguyễn Hữu Tươi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Nguyễn Bình Sơn

Địa chỉ SN 280 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Nguyễn Bình Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Xét nghiệm – CN. Dương Ngọc Cấp

Địa chỉ SN 280 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Xét nghiệm – CN. Dương Ngọc Cấp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ