Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực Lãnh Ngọc

Địa chỉ Thôn 4, Tiên Ngọc, Tiên Phước, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực Lãnh Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ