Cơ sở dịch vụ làm răng giả – KTV. Lê Hồng Nhự

Địa chỉ Khu 3, TT Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – KTV. Lê Hồng Nhự bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ