Avatar Phòng khám Nhi khoa - ThS.BS. Nguyễn Hữu Sơn

Phòng khám Nhi khoa – ThS.BS. Nguyễn Hữu Sơn

Địa chỉ Số 31 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – ThS.BS. Nguyễn Hữu Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ

Địa chỉ Số 02 Đường Quang Trung, Phường Thủy Lương, Thị Xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ

Địa chỉ KV2 thị trấn khe tre, thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ

Địa chỉ Đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG ĐIỀN

Địa chỉ 166- Nguyến Vịnh, thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG ĐIỀN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VINH HƯNG – BS. Trần Đình Ánh

Địa chỉ -, xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VINH HƯNG – BS. Trần Đình Ánh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG GIANG – BS. Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ -, xã Hương Giang, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG GIANG – BS. Nguyễn Anh Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HÒA – BS. Nguyễn Thị Nga

Địa chỉ Thôn 9, xã Hương Hoà, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HÒA – BS. Nguyễn Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HỮU – BS. Nguyễn Phúc Duy

Địa chỉ Xã Hương Hữu, xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG HỮU – BS. Nguyễn Phúc Duy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ