Phòng khám Đa khoa An Bình

Địa chỉ Khu 9, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa An Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Lam Sơn

Địa chỉ -, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Lam Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Lê Văn Toàn

Địa chỉ Khu 4, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Lê Văn Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lê Đăng Hơn

Địa chỉ Hội Đông Y Thọ Xuân, -, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lê Đăng Hơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ Thôn Đoàn Kết, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Thị Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ