TRẠM Y TẾ XÃ LAY NƯA – YS. Lò Văn Nguyên

Địa chỉ Bản ho luông 1, xã Lay Nưa, Thị Xã Mường Lay, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LAY NƯA – YS. Lò Văn Nguyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NA LAY – YS. Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ bản na nát, phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NA LAY – YS. Nguyễn Thị Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SÔNG ĐÀ – YS. Lò Thúy Hồng

Địa chỉ Tổ 2, phường Sông Đà, Thị Xã Mường Lay, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SÔNG ĐÀ – YS. Lò Thúy Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Nam

Địa chỉ -, phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ