Trạm y tế xã LONG TRẠCH

Địa chỉ 334, Quốc lộ 62, khu phố 3, phường 1, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã LONG TRẠCH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm Y tế Tuyên Thạnh

Địa chỉ xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, Long An, xã tuyên thạnh, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm Y tế Tuyên Thạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế Thạnh Hưng

Địa chỉ xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Long An, xã thạnh hưng, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế Thạnh Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế Thạnh Trị

Địa chỉ xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, Long An, xã thạnh trị, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế Thạnh Trị bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm Y tế Phường 1

Địa chỉ -, phường 1, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm Y tế Phường 1 bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm Y tế Bình Hiệp

Địa chỉ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An, xã bình hiệp, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm Y tế Bình Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm Y tế Bình Tân

Địa chỉ xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, Long An, xã bình tân, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm Y tế Bình Tân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA – ĐD. Lâm Thị Hon

Địa chỉ 45 B Hùng Vương, phường 1, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA – ĐD. Lâm Thị Hon bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Võ Văn Soạn

Địa chỉ 20/7, Đốc Binh Kiều, phường 1, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Võ Văn Soạn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

phòng khám sản phụ khoa – bs. Phạm Thị Hiền

Địa chỉ 52-54 Lê Lợi, khu phố 6, phường 1, Thị Xã Kiến Tường, Long An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về phòng khám sản phụ khoa – bs. Phạm Thị Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ