PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Hồ Văn Sĩ

Địa chỉ 80 Bao Vinh, xã Hương Vinh, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Hồ Văn Sĩ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Lê Văn Hoàng

Địa chỉ Lô 104 Khu tái định cư Hương Vinh, xã Hương Vinh, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Lê Văn Hoàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ