TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG LONG HÒA – BS. Mai Quốc Dương

Địa chỉ Ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG LONG HÒA – BS. Mai Quốc Dương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HỮU – BS. Huỳnh Thị Thu Thủy

Địa chỉ Ấp 10, xã Long Hữu, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG HỮU – BS. Huỳnh Thị Thu Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG TOÀN – BS. Võ Hoàng Bé

Địa chỉ Ấp Bào Sen, xã Long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG TOÀN – BS. Võ Hoàng Bé bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP THẠNH – BS. Phạm Thị Oanh

Địa chỉ Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP THẠNH – BS. Phạm Thị Oanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN DUYÊN HẢI – BS. Phan Văn Đổng

Địa chỉ Khóm 1, phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN DUYÊN HẢI – BS. Phan Văn Đổng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phạm Chính Nghĩa

Địa chỉ Ấp 10, xã Long Hữu, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phạm Chính Nghĩa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA – BS. Phạm Minh Thư

Địa chỉ Ấp Phước Trị, xã Long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA – BS. Phạm Minh Thư bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC DÂN THÀNH – BS. Kim Hữu Minh

Địa chỉ Ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC DÂN THÀNH – BS. Kim Hữu Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

NHA KHOA – BS. Tăng Văn Tonl

Địa chỉ Số 129 Đường 2/9, Khóm 1, phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về NHA KHOA – BS. Tăng Văn Tonl bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ