BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA LÒ

Địa chỉ Khối 3, xã Nghi Hương, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA LÒ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THU THỦY – BS. Trần Thị Bích Liễu

Địa chỉ KHỐI 1, phường Thu Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THU THỦY – BS. Trần Thị Bích Liễu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGHI TÂN – BS. Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ KHỐI 1, phường Nghi Tân, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGHI TÂN – BS. Nguyễn Thành Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGHI THỦY – BS. Nguyễn Hồng Tĩnh

Địa chỉ KHỐI 5, phường Nghi Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGHI THỦY – BS. Nguyễn Hồng Tĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP HỒNG PHÚC – BS. Hoàng Tiến Nam

Địa chỉ SỐ 30 ĐƯỜNG NGUYỄN XÍ, phường Nghi Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP HỒNG PHÚC – BS. Hoàng Tiến Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÌNH MINH – BS. Hoàng Xuân Long

Địa chỉ SỐ 8A ĐƯỜNG NGUYỄN XÍ, phường Nghi Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÌNH MINH – BS. Hoàng Xuân Long bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGHI HƯƠNG – BS. Hoàng Mạnh Hồng

Địa chỉ KHỐI 12, phường Nghi Hương, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGHI HƯƠNG – BS. Hoàng Mạnh Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM CHÍCH, THAY BĂNG – ĐD. Phan Thị Nga

Địa chỉ -, phường Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM CHÍCH, THAY BĂNG – ĐD. Phan Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Đào Mộng Hưởng

Địa chỉ KHỐI 02, phường Thu Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Đào Mộng Hưởng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đào Văn Khôi

Địa chỉ KHỐI HẢI BÌNH, phường Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Đào Văn Khôi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ