Phòng khám Đa khoa Y Cao Hà Nội I

Địa chỉ Số nhà 11, phố Hoàng Sơn, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Y Cao Hà Nội I bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt Huân Thúy – BS. Văn Thị Thúy

Địa chỉ Phố Cầu Đất, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt Huân Thúy – BS. Văn Thị Thúy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng Hàm mặt – BS. Nguyễn Thị Bích Hằng

Địa chỉ Khu Phú Gia, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng Hàm mặt – BS. Nguyễn Thị Bích Hằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Hồng Đức – Phú Thọ

Địa chỉ Phố Ba Mỏ, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hồng Đức – Phú Thọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ