Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Kiều Linh

Địa chỉ Số 6 Trương Quyền, Khu phố 4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Kiều Linh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Xét nghiệm – CN. Lâm Thị Kim Chi

Địa chỉ Số 86 Nguyễn Thái Học, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Xét nghiệm – CN. Lâm Thị Kim Chi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - BS. Phan Hồng Vân

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Phan Hồng Vân

Địa chỉ 39 Võ Thị Sáu, Khu phố 4, -, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Phan Hồng Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hồ Thanh Bình

Địa chỉ Số 102 Lạc Long Quân, Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hồ Thanh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Nguyễn Văn Xứng

Địa chỉ 68 Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Nguyễn Văn Xứng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ