PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Đức Hạnh

Địa chỉ Tổ 8, phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Đức Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Vũ Bình Thành

Địa chỉ Tổ dân phố Thanh Xuân 1, phường Phố Cò, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Vũ Bình Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Trung Tâm, xã Bình Sơn, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MỎ CHÈ, TP. Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ Tổ dân phố 4, phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MỎ CHÈ, TP. Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP QUÂN DÂN – BS. Trần Văn Mão

Địa chỉ Số 30, tổ 2, phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP QUÂN DÂN – BS. Trần Văn Mão bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ Số 370, đường CMT8, phường Thắng Lợi, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN ÂN – LY. Phạm Thị Dung

Địa chỉ Tổ dân phố Mới, phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN ÂN – LY. Phạm Thị Dung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ – CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ Đường 3/2, phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ – CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Nguyễn Xuân Vân

Địa chỉ Tổ 8, phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Nguyễn Xuân Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ