Hình ảnh Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Nguyễn Thị Xuân Cúc

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Xuân Cúc

Địa chỉ Số 9 Tạ Quang Bửu, -, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Xuân Cúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Địa chỉ 14B Đoàn Thị Điểm, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Thanh Tùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Nguyễn Mạnh Cường

Phòng khám Tai mũi họng – ThS.BS. Nguyễn Mạnh Cường

Địa chỉ Số 8 Tăng Bạt Hổ, -, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – ThS.BS. Nguyễn Mạnh Cường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Hoàng Ngọc Thành

Địa chỉ Số 9 Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Hoàng Ngọc Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS.CKII. Vũ Trọng Dũng

Địa chỉ 68 Nguyễn Tất Thành, -, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS.CKII. Vũ Trọng Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa & Nội nhiễm – BS. Dương Thị Thu Hằng

Địa chỉ 18 Đoàn Thị Điểm, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa & Nội nhiễm – BS. Dương Thị Thu Hằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Thị Thu Nhi

Địa chỉ 211 Phan Đình Phùng, -, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Thị Thu Nhi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Thảo Nguyên - BS.CKII. Trần Thị Thảo

Phòng khám Đa khoa Thảo Nguyên – BS.CKII. Trần Thị Thảo

Địa chỉ Số 47B Phan Đình Phùng, -, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Thảo Nguyên – BS.CKII. Trần Thị Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ