Phòng khám Nội tổng hợp Trí Đức – BS. Nguyễn Thị Thi

Địa chỉ Số 006 Phố Cao Bá Quát, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp Trí Đức – BS. Nguyễn Thị Thi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Mắt - BS.CKI. Ngô Kim Liên

Phòng khám Mắt – BS.CKI. Ngô Kim Liên

Địa chỉ Số 388 Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS.CKI. Ngô Kim Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS.CKI. Phạm Thị Hằng

Địa chỉ Số nhà 127 Đường B14 – B8, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS.CKI. Phạm Thị Hằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Sản phụ khoa 191 Hồng Hà - BS.CKI. Đỗ Thị Đức

Phòng khám Sản phụ khoa 191 Hồng Hà – BS.CKI. Đỗ Thị Đức

Địa chỉ Số 191 Hồng Hà, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa 191 Hồng Hà – BS.CKI. Đỗ Thị Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa 125 Hàm Nghi – BS. Trần Thị Thuý Lâm

Địa chỉ Số 125 Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa 125 Hàm Nghi – BS. Trần Thị Thuý Lâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ