Trung tâm Nội tiết tỉnh Lai Châu

Địa chỉ Đường Hồ Đắc Di tổ 22, phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Nội tiết tỉnh Lai Châu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã San Thàng – BS. Trần Thị Nga

Địa chỉ Bản Mới, xã San Thàng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã San Thàng – BS. Trần Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Nậm Loỏng – BS. Tống Thị Mai Hương

Địa chỉ Bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Nậm Loỏng – BS. Tống Thị Mai Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế phường Đoàn Kết – BS. Lò Thị Sánh

Địa chỉ Tổ 2, phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Đoàn Kết – BS. Lò Thị Sánh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế phường Đông Phong – BS. Lê Thị Ngọc

Địa chỉ tổ 23, phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Đông Phong – BS. Lê Thị Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế phường Quyết Thắng – BS. Đặng Thị Hạnh

Địa chỉ Tổ 9, phường Quyết Thắng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Quyết Thắng – BS. Đặng Thị Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế phường Quyết Tiến – BS. Phạm Thị Hải

Địa chỉ Tổ 7, phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Quyết Tiến – BS. Phạm Thị Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế phường Tân Phong – BS. Vũ Thị Thảo

Địa chỉ Tổ 3, phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Tân Phong – BS. Vũ Thị Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ