Avatar Phòng khám Nhi khoa - ThS.BS. Nguyễn Hữu Sơn

Phòng khám Nhi khoa – ThS.BS. Nguyễn Hữu Sơn

Địa chỉ Số 31 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – ThS.BS. Nguyễn Hữu Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ

Địa chỉ Đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THUỶ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Hoàng Thị Kim Lan

Địa chỉ 08 Đoàn Thị Điểm, phường Thuận Thành, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Hoàng Thị Kim Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Việt Sơn

Địa chỉ 76/7 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Việt Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Tấn Tài

Địa chỉ 7102/1/5 kiệt 30 Hồ Xuân Hương, phường Phú Hiệp, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Trần Tấn Tài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & NHI KHOA - BS. Lê Minh Tâm

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & NHI KHOA – BS. Lê Minh Tâm

Địa chỉ 83 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & NHI KHOA – BS. Lê Minh Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & NHI KHOA – BS. Nguyễn Đắc Lương

Địa chỉ 21A Đặng Trần Côn, phường Thuận Hòa, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA & NHI KHOA – BS. Nguyễn Đắc Lương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS. Hồ Thị Phương Thảo

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Hồ Thị Phương Thảo

Địa chỉ Số 13 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Hồ Thị Phương Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS. Phạm Đình Hùng

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Phạm Đình Hùng

Địa chỉ 361 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Phạm Đình Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS. Phan Cảnh Quang Thông

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Phan Cảnh Quang Thông

Địa chỉ Số 6/6 Ngô Đức Kế, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Phan Cảnh Quang Thông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ