Avatar Phòng khám sản phụ khoa Bạch Mai - ThS.BS. Lê Quang Trung

Phòng khám sản phụ khoa Bạch Mai – ThS.BS. Lê Quang Trung

Địa chỉ Số 22 Phố Văn, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám sản phụ khoa Bạch Mai – ThS.BS. Lê Quang Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - BS.CKII. Nguyễn Đức Thơ

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS.CKII. Nguyễn Đức Thơ

Địa chỉ Số 102 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS.CKII. Nguyễn Đức Thơ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ