Hình ảnh Phòng khám Tai mũi họng - BS. Trần Xuân Sơn

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Xuân Sơn

Địa chỉ 68 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Xuân Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Quang Ngọc

Địa chỉ Số 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Quang Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Da liễu - BS. Trần Văn Trung

Phòng khám Da liễu – BS. Trần Văn Trung

Địa chỉ Số 102A Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da liễu – BS. Trần Văn Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Thị Hà

Phòng khám Tai mũi họng – ThS.BS. Lê Thị Hà

Địa chỉ Số 554 Hà Huy Tập, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – ThS.BS. Lê Thị Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Sỹ Hợp

Địa chỉ Số 32 Hải Thượng Lãn ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Sỹ Hợp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Tai mũi họng - BS. Lê Bá Sang

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Lê Bá Sang

Địa chỉ 46 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Lê Bá Sang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Dương Thị Tý

Địa chỉ Số 11A, Ngõ 11, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Dương Thị Tý bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Lê Quế

Địa chỉ Số 137 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Lê Quế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Lê Hữu Anh

Địa chỉ 106 Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Lê Hữu Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Tâm An – BS. Nguyễn Phi Hùng

Địa chỉ Số 84 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Tâm An – BS. Nguyễn Phi Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ